Toll

Toll for produktet.

Tollverdien kan angis som beløp pr. enhet i standard valuta, eller som en prosentsats.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp eller prosent Desimal
SQL-navn CusAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 2623  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.