EBF deklarasjonskode

Et unikt nummer som identifiserer deklarasjonskoden.

Norges Bank publiserer dokumentasjon som inneholder gyldige koder.

EBF deklarasjonskode tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 131.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en EBF deklarasjonskode i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene EBF deklarasjonskode Heltall
Primærnøkkel Ja EBF deklarasjonskode, Bankpartnernr
SQL-navn DeclCd Navnet på databasefeltet.
Nummer 14570  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.