Verdi 12

En desimalverdi som kan benyttes i utregninger i rapportformler, og i beregnede kolonner i andre tabeller.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
SQL-navn Val12 Navnet på databasefeltet.
Nummer 10707  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.