Overfør purring til inkasso

Definerer hvordan overføring fra purring til inkasso skal håndteres.

Definerer hvordan fakturaer skal overføres fra purring til inkasso, etter å ha blitt overført til innfordringsbyrået. Definisjonene er bestemt av innfordringsbyrået.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
10 - Automatisk fra purring til inkasso
20 - Inkassoliste med automatikk
30 - Inkassoliste uten automatikk
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Overfør purring til inkasso Heltall
SQL-navn TranType Navnet på databasefeltet.
Nummer 18901  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.