Avg.kode utenfor tollområdet

Avg.kode for kostnader utenfor tollområdet

Oppsett for hvilken avg.kode som skal brukes for kostnader for områder utenfor tollområdet.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Avg.kode Heltall
SQL-navn TxCdOut Navnet på databasefeltet.
Nummer 18920  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Avgiftskode TaxCodeOutsideCustomsArea
  • Avg.kode utenfor tollområdet
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.