Avg.kode

Avg.kode for kostnader og gebyrer.

Oppsett for hvilken avg.kode som skal brukes for kostnader og gebyrer.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Avg.kode Heltall
SQL-navn TxCdTax Navnet på databasefeltet.
Nummer 18919  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Avgiftskode TaxCode
  • Avg.kode
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.