SWIFT-kode

Klientens SWIFT-kode.

Klientens bankkontonummer, brukes til betalinger fra innfordringsbyrået i tilfeller hvor debitoren betaler sin gjeld direkte til innfordringsbyrået.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene SWIFT-kode Tekst (11)
SQL-navn SwftCd Navnet på databasefeltet.
Nummer 18882  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.