Purreflyt

Oppsett for purreflyten.

Definerer behandlingsmåte for purring av fakturaer som sendes innfordringsbyrået. De forskjellige definisjonene for purreflyten bestemmes av innfordringsbyrået.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
10 - Inkassovarsel kundekonto
20 - Inkassovarsel uten gebyr kundekonto
30 - Betalingspåminnelse uten gebyr kundekonto
40 - Betalingspåminnelse med gebyr kundekonto
50 - Samlepurring kundekonto
60 - Inkassovarsel
Inkassovarselet sendes som første og eneste purring med 14 dagers forfall. Inkassovarselet inneholder gebyr og forsinkelsesrenter. Den kan tidligst sendes 14. dag etter at fakturaen forfaller, og inkluderer betalingsinformasjon fra Visma Financial Solutions AS.
70 - Betalingspåminnelse uten gebyr
Det sendes to brev før inkasso: betalingspåminnelse og inkassovarsel. En betalingspåminnelse inneholder ikke purregebyr, kun forsinkelsesrenter. Inkassovarselet inneholder gebyr og forsinkelsesrenter. Disse kan tidligst sendes 5. dag etter at faktura forfaller, og inkluderer betalingsinformasjon fra Visma Financial Solutions AS.
80 - SMS før inkassovarsel
SMS sendes tidligst 5 dager etter forfall av faktura. Inkassovarselet etter SMS inneholder purregebyr og forsinkelsesrente. SMS-en inneholder kundens betalingsinformasjon, og inkassovarselet inneholder betalingsinformasjon fra Visma Financial Solutions AS.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Purreflyt Heltall
SQL-navn RemFlow Navnet på databasefeltet.
Nummer 18900  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.