Minstebeløp innfordring

Minstebeløp for at en faktura skal bli sendt til innfordring.

Minstebeløpet (inkl. mva.) som kreves for at en faktura skal sendes til innfordring. Når fakturaer sendes til innfordring med behandlingsvalget Send til AutoCollect i tabellen Åpen kundepost, vil ikke faktuaer med beløp < angitt minstebeløp bli tatt med.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
SQL-navn MinAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 18907  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.