Fakturainformasjonstype

Tilleggsinformasjon på fakturaer sendt til innfordringsbyrået.

Angir type av tilleggsinformasjon som skal gis med fakturaer overført til innfordringsbyrået. Informasjonstypene er gitt av innfordringsbyrået.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
0 - Ingen info
10 - Kunde
20 - Ordre
30 - Ansvarsenhet fra åpen post
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Fakturainformasjonstype Heltall
SQL-navn AddInfT Navnet på databasefeltet.
Nummer 18912  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.