Fakturadistribusjon

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - AutoInvoice
2 - Compello
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Fakturadistribusjon Heltall
SQL-navn InvDistr Navnet på databasefeltet.
Nummer 19597  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.