IBAN

Klientens IBAN-nummer.

Klientens bankkontonummer, brukes til betalinger fra innfordringsbyrået i tilfeller hvor debitoren betaler sin gjeld direkte til innfordringsbyrået.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bankkonto Tekst (35)
SQL-navn IBAN Navnet på databasefeltet.
Nummer 18883  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.