Løpedager innfordring

Antall løpedager for fakturaer før de blir gjenstand for innfordring.

Antall dager som må gå mellom en fakturas forfallsdato og dagens dato før fakturaen kan sendes til innfordring. F.eks.: Fakturaer med et antall dager mellom forfallsdato og dagens dato < antall dager angitt i dette feltet, vil ignoreres ved kjøring av behandlingsvalget Send til AutoCollect i tabellen Åpen kundepost.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dager Heltall
SQL-navn GrcDy Navnet på databasefeltet.
Nummer 18908  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.