Kontakt behandling

Behandlingsregler for kontaktpersonen.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Kontaktperson vedr. fakturaforespørsel
Markeres hvis kontaktpersonen skal motta informasjon om fakturaer til innfordring fra innfordringsbyrået.
Mottaker av remitteringsrapport
Markeres hvis kontaktpersonen skal motta remitteringsrapporter fra innfordringsbyrået.
Mottaker av oppdragsbekreftelse
Markeres hvis kontaktpersonen skal motta ordrebekreftelser fra innfordringsbyrået.
Mottaker av inkassoliste
Markeres hvis kontaktpersonen skal motta innfordringslister fra innfordringsbyrået.
Tilgang på web
Markeres hvis kontaktpersonen er registrert som bruker i innfordringsbyråportalen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontakt behandling Heltall
SQL-navn LiaProc Navnet på databasefeltet.
Nummer 19091  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.