Kontakts navn

Klientens kontaktperson med innfordringsbyrået.

Feltet skal inneholde navnet på klientens kontaktperson med innfordringsbyrået.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Navn Tekst (80)
SQL-navn LiaActNm Navnet på databasefeltet.
Nummer 18884  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.