Bankkonto

Klientens bankkonto.

Klientens bankkonto, brukes til overføringer fra innfordringsbyrået i tilfeller hvor debitoren betaler sin gjeld direkte til innfordringsbyrået.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bankkonto Tekst (35)
SQL-navn BGiro Navnet på databasefeltet.
Nummer 18881  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.