AutoCollect behandling

Behandlingsregler for Visma AutoCollect.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Aktivert
Markert hvis AutoCollect-avtalen har blitt aktivert (dvs. etter vellykket kjøring av behandlingsvalget Aktivere AutoCollect).
Kun inkasso
Hvis markert dekker avtalen kun inkasso, ingen purringer vil foretas av innfordringsbyrået.
Automatisk overføring til AutoCollect
Automatisk overføring til Visma AutoCollect er tillatt.
Ikke mva-registrert
Markeres hvis klienten ikke er MVA-registrert.
Bruk "Utleveres til aktørnr"
Markeres hvis purringer skal gå til aktøren angitt i feltet "Utleveres til aktørnr" i stedet for til skyldneren.

Kan f.eks. brukes hvis purringer skal gå til konsernet, mens fordringen er knyttet til et datterselskap.

Oppdater oppgjørsbunt automatisk
Hvis markert vil oppgjørsbunter overført fra innfordringsbyrået automatisk bli oppdatert.
Utenlandske debitorer
Markeres hvis klienten har utenlandske debitorer.
Merk: Hvis markert må feltene IBAN og SWIFT-kode være fylt ut på avtalen.
Fakturaer i utenlandsk valuta
Markeres hvis klienten har debitorer som faktureres i utenlandsk valuta.
Merk: Hvis markert må feltene IBAN og SWIFT-kode være fylt ut på avtalen.
Oppdater korreksjonsbunt automatisk
Automatisk behandling av kredittsperre
Hvis Automatisk behandling av kredittsperre er markert og behandlingsvalget Hent AutoCollect-informasjon kjøres:
  • Finnes det åpne poster hvor feltet Innfordring sakstype er markert, så vil feltet Kredittsperre i tabellen Aktør markeres.
  • Finnes det åpne poster hvor markering i feltet Innfordring sakstype fjernes (slik at det ikke lenger finnes poster med denne markeringen) og totalt restbeløp = 0, så fjernes markering i feltet Kredittsperre i tabellen Aktør.

Hvis Automatisk behandling av kredittsperre ikke er markert, må feltet Kredittsperre i tabellen Aktør oppdateres manuelt.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene AutoCollect behandling Heltall
SQL-navn AutColPr Navnet på databasefeltet.
Nummer 19092  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.