Aktivert

Markert med en "x" hvis AutoCollect-avtalen har blitt aktivert.

Feltet er en visualisering av flagget Aktivert i AutoCollect behandling.

Hvis dette feltet ikke er markert, vil ingen fakturaer bli sendt med behandlingsvalget Send til AutoCollect. Meldingen "Ingen fakturaer sendt, avtale er ikke aktivert" vil bli gitt.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 19123  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.