Konto, rente

Hovedbokskonto for renter.

Finansinntektskonto for renter generert fra forfalte fakturaer behandlet av innfordringsbyrået.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
SQL-navn AcInt Navnet på databasefeltet.
Nummer 18916  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Hovedbokskonto GlAccountForInterest
  • Konto, rente
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.