Konto, gebyr

Hovedbokskonto for innfordringsgebyrer.

Kostnadskonto hvor innfordringsgebyrer skal bokføres.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
SQL-navn AcFee Navnet på databasefeltet.
Nummer 18917  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Hovedbokskonto GlAccountForFee
  • Konto, gebyr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.