Konto, kostnader inkl. mva.

Hovedbokskonto for innfordringskostnader.

Kostnadskonto hvor innfordringskostnader inkl.mva. skal bokføres.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
SQL-navn AcCst Navnet på databasefeltet.
Nummer 18918  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Hovedbokskonto GlAccountForCostsInclVat
  • Konto, kostnader inkl. mva.
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.