Regnskapsfører behandling

Behandlingsregler for regnskapsføreren.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Kontaktperson vedr. fakturaforespørsel
Markeres hvis regnskapsføreren skal motta informasjon om fakturaer til innfordring fra innfordringsbyrået.
Mottaker av remitteringsrapport
Markeres hvis regnskapsføreren skal motta remitteringsrapporter fra innfordringsbyrået.
Mottaker av oppdragsbekreftelse
Markeres hvis regnskapsføreren skal motta ordrebekreftelser fra innfordringsbyrået.
Mottaker av inkassoliste
Markeres hvis regnskapsføreren skal motta innfordringslister fra innfordringsbyrået.
Tilgang på web
Markeres hvis regnskapsføreren er registrert som bruker i innfordringsbyråportalen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Regnskapsfører behandling Heltall
SQL-navn AcProc Navnet på databasefeltet.
Nummer 19090  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.