Bet.avvik totalt i valuta

Dette feltet er ikke lenger i bruk. Vær oppmerksom på at feltet kan fjernes i senere versjoner.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn M16 Navnet på databasefeltet.
Nummer 15783  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.