Akk. bet.avvik i %

Dette feltet viser akkumulert avvik i standard valuta i prosent av det opprinnelige beløpet i standard valuta.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Prosent Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn M15 Navnet på databasefeltet.
Nummer 15761  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.