Bet.avvik kont.rab. i %

Viser avviket i standard valuta i prosent av det opprinnelige beløpet i standard valuta.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Prosent Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn M14 Navnet på databasefeltet.
Nummer 15755  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.