Akk. bet.avvik i EURO

Feltene Akk. bet.avvik, Akk. bet.avvik i valuta og Akk. bet.avvik i EURO viser hvor mye som har blitt avskrevet på postene.

Visma Business akkumulerer feltene på fakturaposter som blir matchet mot poster med opprinnelseskoden for avskrivning av betalinger. Akk. bet.avvik i EURO er ikke i databasen, men viser Akk. bet.avvik i valuta omregnet til EURO.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Kildekolonne Akk. bet.avvik i valuta Euro
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 15760  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.