Akk. bet.avvik i valuta

Feltene Akk. bet.avvik, Akk. bet.avvik i valuta og Akk. bet.avvik i EURO viser hvor mye som har blitt avskrevet på postene.

Visma Business akkumulerer feltene på fakturaposter som blir matchet mot poster med opprinnelseskoden for avskrivning av betalinger.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn AcCPmtV Navnet på databasefeltet.
Nummer 15759  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.