Bilagsgr. 2

Viser bilagsgruppen transaksjonen tilhører.

Bilagsgruppe 2 tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 164.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Bilagsgruppe 2 i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Bilagsgruppe 2 Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn VoGr2 Navnet på databasefeltet.
Nummer 15741  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.