Tekst

Tekst for transaksjonen.

På automatisk genererte transaksjoner henter Visma Business bilagsarten fra bilagsserien for automatgenererte transaksjoner og tekstfeltet blir fylt ut med standardteksten til denne bilagsarten.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Tekst Tekst (200)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Txt Navnet på databasefeltet.
Nummer 15670  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.