Purreforslagsstatus

Settes ut i fra behandlingsvalg kjørt fra tabellen Aktør.

Dette vil forenkle gjennomgangen og ryddingen i kundereskontroen ved purring. Ved utskrift og godkjenning av purrebrev blir verdien i feltet Purreforslagsstatus slettet i tabellen Åpen kundepost.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Purres ved neste purring
Settes når du kjører behandlingsvalget Oppdater purreforslagsstatus i tabellen Aktør på alle åpne kundeposter som oppfyller kriteriene for å bli purret.
2 - Purres ikke ved neste purring
Settes når du kjører behandlingsvalget Unnta fra purring i tabellen Aktør.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Purreforslagsstatus Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn RemSt Navnet på databasefeltet.
Nummer 15835  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.