Prioritet

Kommer fra bilagslinjen, og kan manuelt editeres i tabellen for åpne poster.

Feltet benyttes først og fremst til sortering og selektering.

Betalingsprioritet tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 67.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Betalingsprioritet i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Betalingsprioritet Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Pri Navnet på databasefeltet.
Nummer 15701  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.