Periodebuntnr

Periodebuntnummer og verdien blir hentet fra bunthodet.

Periodebuntnummeret blir med på automatposter. På vanlige transaksjoner blir verdien hentet fra bunthodet hvis den ikke er oppgitt på bilagslinjen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn PrBt Navnet på databasefeltet.
Nummer 15778  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.