Betaling foreslått

Viser en "x", dersom et betalingsforslag har blitt laget.

Feltet kan settes tilbake til at betalingsforslag ikke er generert, dersom posten har blitt med på et betalingsforslag ved en feiltakelse. Betalingsforslaget kan da slettes i tabellen Betalingslinje, og behandlingsvalget Lag betalingsforslag kjøres på nytt.
Merk: Feltet benyttes både til betalingsforslag generert for utbetalinger til kunder, og til betalingskrav generert ang. AvtaleGiro.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn DebDir Navnet på databasefeltet.
Nummer 15736  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.