Betalingsnr

Feltet Betalingsnr fra tabellen Betaling.

Dette feltet blir oppdatert med betalingsnummer når du kjører behandlingsvalget Lag betalingsforslag fra tabellen Åpen kundepost.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Betalingsnr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn PmtNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 15795  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Betaling Payment
  • Betalingsnr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.