Restbeløp i EURO

Viser gjenstående beløp i aktuell valuta, omregnet til EURO, før posten er matchet fullt ut.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Kildekolonne Restbeløp i valuta Euro
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 15683  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.