Opprinnelig KID-kode

Den opprinnelige KID-koden fra den åpne kundeposten.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene KID-kode Tekst (30)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn OrgCID Navnet på databasefeltet.
Nummer 15836  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.