Purret pr. dato

Oppdatert fra utskriftsdialogen ved seneste purreutskrift.

Du må sette purredatoen tilbake i tid, dersom du skal skrive ut et purrebrev om igjen etter godkjent utskrift, eller sende ut neste purrebrev tidligere enn purreintervallet i tabellen Purrebrev tilsier.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn RemRnNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 15711  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.