Siste Valutakorreksjons beløp

Siste kalkulerte beløp fra behandlingsvalget Valutakorreksjon.

Feltet vil være likt med feltet Beløp, hvis Valutakorreksjon ikke har blitt kjørt.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn LastCAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 15821  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.