Fakturanr

Fakturanummer fra bilagslinjen.

Settes lik bilagsnummeret, dersom feltet ikke er utfylt på bilagslinjen og det er krysset av for Påvirker oms./kj. på bilagsarten.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dok.nr Tekst (20)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn InvoNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 15696  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.