Fakturavalutabeløp

Viser beløpet i fakturavalutaen på utskrifter.

Bare relevant på betalinger hvor valutaen er forskjellig fra valutaen på matchet faktura.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn M3 Navnet på databasefeltet.
Nummer 15676  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.