Renter til dato

Fyller ut når du kjører ut en rentenota på posten.

Renter beregnes fra forfallsdato fram til dagens dato ved forskuddsberegning (Rentemetode 1 eller 2 angitt i tabellen Land), og til betalingsdato ved etterberegning av renter (Rentemetode 3 eller 4). Ønsker du å beregne renter manuelt, kan du fylle ut feltene selv som informasjon. Har du gitt rentefritak for en viss periode etter forfall, kan du fylle ut dette feltet med datoen du vil begynne å regne rente fra.

Hvis du har fylt ut feltet Maks antall rentedager i tabellen Betalingsbetingelse vises feltet Renter til dato som Renter fra dato + Maks antall rentedager. Hvis du benytter feltet Rentefrie dager i tabellen Betalingsbetingelse vises feltet Renter fra dato som Forfallsdato + Rentefrie dager.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn IntToDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 15708  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.