Rentebeløp denne kjøring i EURO

Viser hvor mye det er beregnet i renter på en post omregnet til EURO, på denne kjøringen.

Merk: Feltet viser verdier bare på rentefakturautskrift, IKKE på skjerm.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Kildekolonne Rentebeløp denne kjøring i valuta Euro
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 15817  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.