Rentebeløp denne kjøring i valuta

Viser hvor mye det er beregnet i renter på en post i aktuell valuta, på denne kjøringen.

Merk: Feltet viser verdier bare på rentefakturautskrift, IKKE på skjerm.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn M20 Navnet på databasefeltet.
Nummer 15816  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.