Rentebeløp denne kjøring

Viser hvor mye det er beregnet i renter på en post, på denne kjøringen.

Hvis du ønsker å benytte denne funksjonen må du endre utskriftsoppsettet for renteberegning manuelt.

Merk: Feltet viser verdier bare på rentefakturautskrift, IKKE på skjerm.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn M19 Navnet på databasefeltet.
Nummer 15815  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.