Rentesats

Rentesatsen kan angis under bilagsregistrering, eller i tabellen Åpen kundepost.

Dersom ikke utfylt, bruker Visma Business rentesatsen som er oppgitt på kunden, eventuelt på kundens landnummer i tabellen Land ved utskrift av rentenota. Ved å endre rentesats på én post, kan samme kunden får beregnet rente etter forskjellige satser på en og samme rentenota.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Prosent Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn IntRt Navnet på databasefeltet.
Nummer 15703  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.