Rentefritt beløp i valuta

Andel av feltet Beløp i valuta som er unntatt fra renteberegning.

Beløpet kan angis på bilagslinjen og arves til transaksjonen. Beløpet kan også bli angis (eller overskrives) direkte på transaksjonen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn FreeCurA Navnet på databasefeltet.
Nummer 15810  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.