Fast beløp

En andel av feltet Beløp hvorfra kontantrabatt ikke skal trekkes.

Fast beløp angis på bilaget og kan bestå av f.eks. frakt, emballasje, forsikring eller andre deler av det totale fakturabeløpet hvorfra kontantrabatt ikke skal trekkes.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn FixAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 15744  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.