Factoring kjørenr

Fylles ut ved kjøring av behandlingsvalget Factoring fra tabellen Åpen kundepost. Nummeret tildeles fra teller i dialogen for behandlingsvalget Endre tellere fra tabellen Bedriftsopplysninger.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn FactRNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 15749  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.