Feilmelding

Eventuelle feil rapportert fra oppdatering av bunt.

Dersom flere feil er oppdaget, vil de bli listet separert med komma.

You can receive the following error messages:
Value Significance
1 Ugyldig valuteringsdato
2 Ukjent ansvarsenhet 1
4 Ukjent ansvarsenhet 2
8 Ukjent ansvarsenhet 3
16 Ukjent ansvarsenhet 4
32 Ukjent ansvarsenhet 5
64 Ukjent ansvarsenhet 6
128 Ukjent debetkonto
256 Ukjent kreditkonto
512 Ukjent debet avg.kode
1024 Ukjent kredit avg.kode
2048 Ukjent debet mva.nr.
4096 Ukjent kredit mva.nr.
8192 Ukjent debet invest.avg.
16384 Ukjent kredit invest.avg.
32768 Ukjent debet betalingsbetingelse
65536 Ukjent kredit betalingsbetingelse
131072 Ukjent fordelingsnøkkel
262144 Ukjent debet omsetn.klasse
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Feilmelding Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Err Navnet på databasefeltet.
Nummer 15724  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.