Forfallsdato

Feltet kommer fra bilagslinjen.

Dersom du ikke har lagt inn forfallsdato på en faktura, beregnes den ut fra feltene Bilagsdato og Betalingsbet. Dersom du ikke har oppgitt forfallsdatoen (dvs. betalingsdatoen) på betalinger og kreditnotaer, settes den lik bilagsdatoen.

Feltet Forfallsdato kan overstyres. Den nye datoen blir benyttet til purring, renteberegning og betalingshistorikk.

Feltet Forfallsdato blir også brukt når du kjører behandlingsvalget Lag betalingsforslag fra tilhørende tabell for åpne poster. Det blir gjort et utvalg i forhold til utleggsdato.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn DueDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 15693  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.